Barn och unga i rurala områden : nordiskt och europeiskt perspektiv : Nordisk temakonferens

C2 Edited book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: P. Nyman-Kurkiala, L. Lindholm, E. Häggman
Publisher: Köpenhamn: Nordiska Ministerrådet
Publication year: 2002
Publisher: Nordiska ministerrådet

Last updated on 2020-11-08 at 07:27