Barn och unga i rurala områden : nordiskt och europeiskt perspektiv : Nordisk temakonferens

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: P. Nyman-Kurkiala, L. Lindholm, E. Häggman
Förläggare: Köpenhamn: Nordiska Ministerrådet
Publiceringsår: 2002
Förläggare: Nordiska ministerrådet

Senast uppdaterad 2020-02-07 vid 06:00