Can hard-to-solve one-off homicides be distinguished from serial homicides?: Differences in offence behaviours and victim characteristics

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Tom Pakkanen, Angelo Zappalà, Dario Bosco, Andrea Berti, Pekka Santtila
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Journal of Criminal Psychology
Volym: 5
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 216
Artikelns sista sida, sidnummer: 232

Senast uppdaterad 2020-20-01 vid 04:59