Etnomusikologian Vuosikirja 28

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Meri Kytö, Kim Ramstedt, Saijaleena Rantanen
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2016
Förläggare: Suomen etnomusikologinen seura
Seriens namn: Etnomusikologian Vuosikirja
Volym: 28
ISSN: 0783-6821

Senast uppdaterad 2020-04-06 vid 03:23