Att lära sig av historien : historiebruket i en nekrolog över Fredrik Gabriel Hedberg

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ingvar Dahlbacka
Redaktörer: Kurt E. Larsen
Förlagsort: Lund
Publiceringsår: 2016
Förläggare: Lunds universitet, Centrum för teologi och religionsvetenskap
Moderpublikationens namn: Historiebruk i väckelseforskningen
Seriens namn: Bibliotheca Historico-Ecclesiastica Lundensis
Nummer i serien: 58
Artikelns första sida, sidnummer: 75
Artikelns sista sida, sidnummer: 88
ISBN: 978-91-89515-25-3
ISSN: 0346-5438


Nyckelord

church history, Religious uses of history, theology, Uses of history

Senast uppdaterad 2020-14-07 vid 04:32