Experimentell bestämning av det effektiva energigapet i organiska solceller

G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Frans Jansson
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2016
Antal sidor: 48

Senast uppdaterad 2020-03-04 vid 04:16