Mänskliga rättigheter som tvärvetenskapligt forskningsobjekt

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Slotte Pamela
Förläggare: Svenska litteratursällskapet i Finland
Publiceringsår: 2008
Tidskrift: Källan
Volym: 2008
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 48
Artikelns sista sida, sidnummer: 52
ISSN: 1237-8356

Senast uppdaterad 2020-29-05 vid 04:40