Book review of Mikko Heikka: Vapaina ja tasavertaisina. Ihmisoikeudet uskontojen näkökulmasta

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Slotte Pamela
Förläggare: Teologinen julkaisuseura
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Teologinen Aikakauskirja
Volym: 120
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 381
Artikelns sista sida, sidnummer: 382
ISSN: 0040-3555

Senast uppdaterad 2020-21-09 vid 05:27