Digitalisering och ’verktygifiering’ av projektledning

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Magnus Hellström
Förläggare: Projektiyhdistys ry
Förlagsort: Helsinki
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Projektitoiminta
Volym: 2016
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 60
Artikelns sista sida, sidnummer: 61
eISSN: 2242-9549


Dokument


Senast uppdaterad 2020-04-04 vid 06:20