Kropp, språk och ideologi i Claes Anderssons 1960- och 70-talspoesi

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anna Möller-Sibelius
Redaktörer: Jennica Thylin-Klaus, Julia Tidigs
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Förläggare: Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
Moderpublikationens namn: Historiska och litteraturhistoriska studier 90
Nummer i serien: 797
Volym: 90
Artikelns första sida, sidnummer: 209
Artikelns sista sida, sidnummer: 236
ISBN: 978-951-583-335-8
ISSN: 0039-6842

Senast uppdaterad 2019-15-10 vid 03:27