Utveckling av ett analyssystem för fotometrisk bestämning av arsenik baserat på sekventiell injektionsanalys, hybridgenerering och gasdiffusion

G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Sten Lindholm
Publisher: Åbo Akademi University
Place: Åbo
Publication year: 2016
Number of pages: 76

Last updated on 2020-20-09 at 06:27