Waving the 'Freedom of Religion or Belief' Card, or Playing it Safe: Religious Instruction in the Cases of Norway and Finland

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Slotte Pamela
Förläggare: Martinus Nijhoff
Publiceringsår: 2008
Tidskrift: Religion and Human Rights
Volym: 3
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 33
Artikelns sista sida, sidnummer: 69
ISSN: 1871-031X

Senast uppdaterad 2020-08-07 vid 06:06