"Med rätten att synas och bli sedd": Mänskliga rättigheter som rättsfigur och moralisk tolkningsnyckel

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Slotte Pamela
Editors: Lindfelt Mikael, Gustafsson Lundberg Johanna
Publication year: 2007
Publisher: Verbum
Book title: Uppdrag Samliv
Start page: 423
End page: 452
ISBN: 978-91-526-3159-1

Last updated on 2020-19-02 at 06:47