The Multifaceted Question about the Place and Role of Religion in an Educational Setting

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Slotte Pamela
Förläggare: H-Net, Humanities and Social Sciences OnLine
Publiceringsår: 2007
Tidskrift: H-Net Reviews in the Humanities and Social Sciences
ISSN: 1538-0661

Senast uppdaterad 2019-20-10 vid 03:04