Skall jag ta vara på min broder?: Om mänskliga rättigheter och skyldigheter

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Slotte Pamela
Editors: Kurtén Tage, Molander Joakim
Publisher: Studentlitteratur
Place: Lund
Publication year: 2005
Book title: Homo moralis
Start page: 161
End page: 185
ISBN: 91-44-03951-4

Last updated on 2020-26-09 at 03:02