Ett globalt ethos för en globaliserad värld?: Om rätt, moral, vapen och fisk

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Slotte Pamela
Redaktörer: Modéer Kjell Å, Sunnqvist Martin
Förläggare: Corpus iuris
Förlagsort: Lund
Publiceringsår: 2006
Förläggare: Corpus Iuris förlag
Moderpublikationens namn: Rättshistoria som senmodern rättsvetenskap = Legal history as late modern legal science
Seriens namn: Från Schlyters lustgård. Rättshistoriska uppsatser
Artikelns första sida, sidnummer: 87
Artikelns sista sida, sidnummer: 100
ISBN: 978-91-89186-08-8

Senast uppdaterad 2020-29-09 vid 03:27