Ett globalt ethos för en globaliserad värld?: Om rätt, moral, vapen och fisk

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Slotte Pamela
Editors: Modéer Kjell Å, Sunnqvist Martin
Publisher: Corpus iuris
Place: Lund
Publication year: 2006
Publisher: Corpus Iuris förlag
Book title: Rättshistoria som senmodern rättsvetenskap = Legal history as late modern legal science
Title of series: Från Schlyters lustgård. Rättshistoriska uppsatser
Start page: 87
End page: 100
ISBN: 978-91-89186-08-8

Last updated on 2020-19-09 at 05:44