Art and Religion in Contemporary Society

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Malin Fredriksson
Förläggare: The Donner Institute for Research in Religious and Cultural History
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Approaching Religion
Tidskriftsakronym: AR
Volym: 6
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 186
Artikelns sista sida, sidnummer: 188


Nyckelord

Art History, Art Theory, Religions And Theology

Senast uppdaterad 2020-26-02 vid 04:06

Dela länk