Att förmedla liv: Dorothee Sölles syn på teologins språk och det hermeneutiska uppdraget

G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Slotte Pamela
Förläggare: Åbo Akademi
Publiceringsår: 1999

Senast uppdaterad 2019-20-10 vid 03:58