18F-Labeling of mannan for inflammation research with positron emission tomography

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Xiang-Guo Li, Cecilia Hagert, Riikka Siitonen, Helena Virtanen, Outi Sareila, Heidi Liljenbäck, Jouni Tuisku, Juhani Knuuti, Jörgen Bergman, Rikard Holmdahl, Anne Roivainen
Förläggare: American Chemical Society
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: ACS Medicinal Chemistry Letters
Volym: 7
Nummer: 9
Artikelns första sida, sidnummer: 826
Artikelns sista sida, sidnummer: 830
eISSN: 1948-5875

Senast uppdaterad 2020-15-07 vid 04:13