Knowledge and Policy Decisions: Concept Management for Organisations

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Isto Huvila
Publiceringsår: 2007
Tidskrift: International Journal of Knowledge, Culture and Change Management
Volym: 6
Nummer: 9
Artikelns första sida, sidnummer: 123
Artikelns sista sida, sidnummer: 132

Senast uppdaterad 2019-06-12 vid 05:41