Om de mänskliga rättigheternas legitimitet: En kritisk undersökning av det globala ethos’ bidrag till diskussionen om de mänskliga rättigheternas giltighet

G3 Licentiatavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Slotte Pamela
Förläggare: Åbo Akademi University
Publiceringsår: 2004

Senast uppdaterad 2020-27-02 vid 05:36