Röstbehandling för barn och vuxna i Finland

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kallvik Emma, Simberg Susanna
Förläggare: Puheterapeuttiliitto
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Puheterapeutti
Volym: 1/2016
Artikelns första sida, sidnummer: 17
Artikelns sista sida, sidnummer: 19


Nyckelord

intervention, voice

Senast uppdaterad 2020-25-02 vid 07:01