Mänskliga rättigheter, moral och religion: Om de mänskliga rättigheterna som moraliskt och juridiskt begrepp i en pluralistisk värld

C1 Bok


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Slotte Pamela
Förläggare: Åbo Akademis förlag
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2005
Förläggare: Åbo Akademis förlag
ISBN: 951-765-280-1

Senast uppdaterad 2019-15-10 vid 02:31