Mänskliga rättigheter, moral och religion: Om de mänskliga rättigheterna som moraliskt och juridiskt begrepp i en pluralistisk värld

C1 Bok


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Slotte Pamela
Förläggare: Åbo Akademis förlag
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2005
Förläggare: Åbo Akademis förlag
ISBN: 951-765-280-1

Senast uppdaterad 2020-27-09 vid 03:21