Unik blandning av humor och allvar. Årets Almapristagare Meg Rosoff

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Maria Lassén-Seger
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Opsis barnkultur
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 4
Artikelns sista sida, sidnummer: 9

Senast uppdaterad 2020-18-01 vid 02:50