A collaborative evaluation of LC-MS/MS based methods for BMAA Analysis: soluble bound BMAA found to be an important fraction

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Faassen EJ, Antoniou MG, Beekman-Lukassen W, Blahova L, Chernova E, Christophoridis C, Combes A, Edwards C, Fastner J, Harmsen J, Hiskia A, Ilag LL, Kaloudis T, Lopicic S, Lürling M, Mazur-Marzec H, Meriluoto J, Porojan C, Viner-Mozzini Y, Zguna N
Förläggare: MDPI
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Marine Drugs
Volym: 14
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 12
eISSN: 1660-3397

Senast uppdaterad 2020-04-04 vid 06:52