Concluding Observations: (Reprint)

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Slotte Pamela
Förläggare: IUS GENTIUM ; M. NIJHOFF
Publiceringsår: 2006
Tidskrift: Finnish Yearbook of International Law
Volym: XVI
Artikelns första sida, sidnummer: 438
Artikelns sista sida, sidnummer: 449
ISSN: 0786-6453

Senast uppdaterad 2020-07-04 vid 08:42