Religionsundervisning i den offentliga skolan anno 2009

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Slotte Pamela
Förläggare: FÖRENINGEN GRANSKAREN
Publiceringsår: 2009
Tidskrift: Finsk tidskrift
Volym: 265-266
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 95
Artikelns sista sida, sidnummer: 108
ISSN: 0015-248X

Senast uppdaterad 2020-03-04 vid 07:50