Mesograzer identity, not host algae, determines consumer stable isotope ratios

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Marie C. Nordström, Katri Aarnio, Erik Bonsdorff
Förläggare: Taylor & Francis Ltd.; Institute of Marine Research
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Marine Biology Research
Volym: 12
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 186
Artikelns sista sida, sidnummer: 192
eISSN: 1745-1019

Senast uppdaterad 2020-25-02 vid 06:23