What Has Paris to Do With Jerusalem?: Review of James K. A. Smith, Who's Afraid of Postmodernism - Taking Derrida, Lyotard, and Foucault to Church

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Slotte Pamela
Förläggare: H-Net, Humanities and Social Sciences OnLine
Publiceringsår: 2009
Tidskrift: H-Net Reviews in the Humanities and Social Sciences
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 3
ISSN: 1538-0661

Senast uppdaterad 2020-01-10 vid 04:04