Novel biodiversity baselines outpace models of fish distribution in Arctic waters

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Christiansen JS, Bonsdorff E, Byrkjedal I, Fevolden S-E, Karamushko O, Lynghammar A, Mecklenburg CW, Møller PDR, Nielsen J, Nordström MC, Præbel K, Wienerroither RM
Förläggare: Springer; Max-Planck-Institut fuer Gesellschaft zur Foerderung der Wissenschaften
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Naturwissenschaften
Volym: 103
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 6
eISSN: 1432-1904

Senast uppdaterad 2020-27-01 vid 03:10