Passages to Medieval Archipelago: From Mobile Information Technology to Mobile Archaeological Information

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Huvila I, Uotila K, Paalassalo J, Huurre J, Veräjänkorva S
Förläggare: Springer
Publiceringsår: 2008
Förläggare: Springer
Moderpublikationens namn: Information and Communication Technologies in Tourism 2008: Proceedings of the International Conference in Innsbruck, Austria, 2008
Artikelns första sida, sidnummer: 336
Artikelns sista sida, sidnummer: 347

Senast uppdaterad 2020-31-03 vid 08:15