Introduktion

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Carola Nordbäck
Editors: Maren Jonasson, Pertti Hyttinen
Place: Borgå
Publication year: 2016
Publisher: Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
Book title: Anders Chydenius samlade skrifter. Band 4. Predikningar över tio Guds bud 1781–1782
Number in series: 762:4
ISBN: 9789515832405
ISSN: 0039-6842

Last updated on 2020-06-08 at 07:44