Försoning, erkännande och inklusion : perspektiv på försoningsprocessen mellan Svenska kyrkan och samerna

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Carola Nordbäck
Redaktörer: Ingvar Dahlbacka, Kim Groop, Jakob Dahlbacka
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2016
Förläggare: Studies on Religion and Memory
Moderpublikationens namn: The Shifting Boundaries of Tolerance: Inclusion, Exclusion, and Religious Communities of Memory
Seriens namn: Studies on Religion and Memory
Nummer i serien: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 135
Artikelns sista sida, sidnummer: 197
ISBN: 978-952-12-3389-0
eISBN: 978-952-12-3390-6
ISSN: 2342-7159

Senast uppdaterad 2020-03-04 vid 05:54