The Education of Little Archaeologist?: Reflections on the Digital Education and Training of Archaeological Professionals

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Uotila K, Huvila I
Redaktörer: NN
Förläggare: Magistrat der Stadt Wien, MA 7 - Referat Kulturelles Erbe - Stadtarchäologie
Förlagsort: Wien
Publiceringsår: 2006
Förläggare: Stadtarchäologie Wien
Moderpublikationens namn: Proceedings of the International Congress Kulturelles Erbe und Neue Technologien Workshop-10 Archäologie und Computer

Senast uppdaterad 2020-26-02 vid 05:27