Alea jacta est! On marketing of gambling

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jan-Åke Törnroos
Redaktörer: Gustafsson, Barbro
Förlagsort: Mariehamn
Publiceringsår: 2010
Förläggare: Åland university of applied sciences
Moderpublikationens namn: GAPRO CARE - Project Gambling prevention, Gambling problems and Care Policy programme
Seriens namn: Högskolan på Åland
Nummer i serien: 2010:1
Artikelns första sida, sidnummer: 44
Artikelns sista sida, sidnummer: 60
ISSN: 0789-9629


Abstrakt

Addresses the marketing of gaming for money, particularly in Finland, but with a view toward understanding of the trends and the attempts to communicate activities to the marektplace. Marketing encompasses all communication a company has with its market and relevant reference groups and actors for creating a corporate image.

Senast uppdaterad 2020-15-07 vid 06:14