International law and freedom of religion and belief: Origins, presuppositions and structure of the protection framework

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Slotte Pamela
Redaktörer: Ferrari Silvio
Förläggare: Routledge
Förlagsort: Abingdon, New York
Publiceringsår: 2015
Förläggare: Routledge
Moderpublikationens namn: Routledge Handbook of Law and Religion
Artikelns första sida, sidnummer: 103
Artikelns sista sida, sidnummer: 117
ISBN: 978-0-415-83642-5

Senast uppdaterad 2019-20-10 vid 03:34