Integration of DFDs Into a UML-Based Model-Driven Engineering Approach

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Fernandes JM, Lilius J, Truscan D
Förläggare: Springer Berlin / Heidelberg
Publiceringsår: 2006
Tidskrift: Software and Systems Modeling
Volym: 5
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 403
Artikelns sista sida, sidnummer: 428

Senast uppdaterad 2019-19-10 vid 03:26