Kunnallisten luottamushenkilöiden ajankäyttö vuosina 1995-2015

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Siv Sandberg
Förläggare: Suomen Kuntaliitto
Förlagsort: Helsinki
Publiceringsår: 2016
eISBN: 2342-9682

Senast uppdaterad 2020-31-05 vid 04:33