Blanche Wittmans två ansikten: Berättelsens talan i P O Enquists roman och drama om Blanche och Marie

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Freja Rudels
Redaktörer: Maria Sibinska; Katarzyna Michniewicz-Veisland; Ewa Mrozek-Sadowska; Agata Lubowicka
Förlagsort: Gdansk
Publiceringsår: 2010
Förläggare: Fundacja Rozwoju Univwersytetu Gdanskiego
Moderpublikationens namn: Nordisk drama: fornyelser og transgressioner
Artikelns första sida, sidnummer: 434
Artikelns sista sida, sidnummer: 441
ISBN: 978-83-7531-014-6

Senast uppdaterad 2020-25-09 vid 06:04