Interactive Applications for Mobile TV

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Saleemi MM, Lilius J
Publiceringsår: 2008
Moderpublikationens namn: Workshop on Towards New Forms of iTV User Experience@ 6th EuroITV Conference 2008

Senast uppdaterad 2020-02-04 vid 04:07