Multistaged Nanovaccines Based on Porous Silicon@ Acetalated Dextran@Cancer Cell Membrane for Cancer Immunotherapy

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Fontana F, Shahbazi M, Liu D, Zhang H, Mäkilä E, Salonen J, Hirvonen JT, Santos HA
Förläggare: Wiley
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Advanced Materials
Volym: 29
Nummer: 7
ISSN: 1521-4095
eISSN: 1521-4095

Senast uppdaterad 2020-17-01 vid 04:28

Dela länk