[Review of] Nicholas Tepstra, Religious Refugees in the Early Modern World: An Alternative History of the Reformation

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Pamela Slotte
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Teologinen Aikakauskirja
Volym: 122
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 366
Artikelns sista sida, sidnummer: 368

Senast uppdaterad 2020-30-03 vid 07:59