MDE Support in a Protocol Processing Design Method

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Alanen M, Lilius J, Porres I, Truscan D
Förläggare: Reseach Center for Intergrational Software Engineering
Publiceringsår: 2004
Moderpublikationens namn: Proceedings of Model-Driven Architecture: Foundations and Applications 2004, June 10-11, Linköping, Sweden

Senast uppdaterad 2020-05-06 vid 06:00