Context-dependent consequences of Marenzelleria spp. (Spionidae: Polychaeta) invasion for nutrient cycling in the Northern Baltic Sea

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Alexey Maximov, Erik Bonsdorff, Tatjana Eremina, Laura Kauppi, Alf Norkko, Joanna Norkko
Förläggare: Polska Akademia Nauk
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Oceanologia
Volym: 57
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 342
Artikelns sista sida, sidnummer: 348

Senast uppdaterad 2020-02-04 vid 06:58