Kjærlighet i forbundethet - En kraft i gamle menneskers åndelighet og verdighet

G5 Doctoral dissertation (article)


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Linda Rykkje
Publisher: Åbo Akademi University
Place: Åbo
Publication year: 2014
ISBN: 978-952-12-3132-2

Last updated on 2020-28-09 at 03:37