Antiproliferative Activity and Cellular Uptake of Evodiamine and Rutaecarpine Based on 3D Tumor Models

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Guo H, Liu D, Gao B, Zhang X, You M, Ren H, Zhang H, Santos HA, Xu F
Förläggare: Multidisciplinary Digital Publishing Institute
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Molecules
Volym: 21
Nummer: 7
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 13
eISSN: 1420-3049

Senast uppdaterad 2019-05-12 vid 03:18