Contract-Based Specification and Verification of Dataflow Programs

B3 Icke-referentgranskade konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jonatan Wiik, Pontus Boström
Redaktörer: Luca Aceto, Ignacio Fabregas, Alvaro Garcia-Perez and Anna Ingolfsdottir
Förläggare: Reykjavik University
Förlagsort: Reykjavik
Publiceringsår: 2016
Förläggare: Reykjavik University, Iceland
Moderpublikationens namn: Proceedings of the 27th Nordic Workshop on Programming Theory, NWPT 2015
Seriens namn: Technical report
Nummer i serien: RUTR-SCS16001
Artikelns första sida, sidnummer: 81
Artikelns sista sida, sidnummer: 83
ISSN: 1670-5777

Senast uppdaterad 2020-05-06 vid 03:40