Antibody supershift assay is inadequate for determining HSF stoichiometry in HSE complexes

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Pirkkala L, Sistonen L
Förläggare: Cell Stress Society International
Publiceringsår: 1999
Tidskrift: Cell Stress and Chaperones
Tidskriftsakronym: CELL STRESS CHAPERON
Volym: 4
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 259
Artikelns sista sida, sidnummer: 261
Antal sidor: 3
ISSN: 1355-8145

Senast uppdaterad 2020-20-02 vid 06:27