Is growth a dirty word?: How non-profit CEOs view growth, finance and strategy

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Colleen Robb , Malin Brännback, Alan L. Carsrud, Jeffrey A. Stamp
Redaktörer: Leslie Toombs
Publiceringsår: 2014
Förläggare: Academy of management
Moderpublikationens namn: Academy of Management proceedings

Senast uppdaterad 2020-02-04 vid 09:33